Radno pravo za poslodavce & zaposlenike

Našim strankama pružamo sveobuhvatnu pravnu uslugu u vezi svih pitanja radnog prava, kako za poslodavce tako i za zaposlenike, počevši od formiranja, uređenja radnog ugovora do izrade radne svjedodžbe. Glavna pozornost u radnom pravu, otkaz radnog odnosa sa svim svojim posljedicama, te time povezanim sporovima pred radnim sudom, predstavlja težište naše djelatnosti.

Zbog velikog broja nacionalnih i evropskih propisa kao i sudskih odluka u radnom pravu, poslodavac bez detaljnog poznavanja odgovarajućih pravnih propisa ne može se uspješno odvojiti od zaposlenika. Stoga, savjetujemo ne samo u slučaju spora pred radnim sudom, već u pravnom i taktičkom smislu, osobito u fazi prije odluke davanja otkaza i prekida radnog odnosa.

Na drugoj strani za zaposlenike, kroz ne uvijek predvidljivo zakonodavstvo i činjenično pravno stanja, otvara se mogućnost, da na prvi pogled, očit i opravdan otkaz, bude neosnovan i bezuspješan. Također često je moguće, da se pred radnim sudom ishodi otpremninu, kao naknadu za gubitak radnog mjesta. Međutim, za zaposlenika treba napomenuti, da nakon primitka obavijesti o otkazu, ima samo rok od tri tjedna kako bi se podigla tužba pred radnim sudom u koliko se namjeravate suprostaviti otkazu poslodavca.

Rado vam stojimo na raspolaganju, na temu radnog prava: info@sikic.de